Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop 'Direct verwijzen'.

Voor de volgende verdenkingen kunt u patiënten verwijzen naar allergologie (Keel-,Neus-, Oorheelkunde):

  • Patiënten met inhalatie allergie +/- comorbiditeit (astma, eczeem, voedselallergie) 

  • Patiënten met een verdenking perioperatieve anafylaxis kunnen via een verwijzing terecht op het tertiaire spreekuur.  Voor de verdere verwijsprocedure kunt u naar de pagina van Dutch Perioperative Allergy Center
  • Patiënten met een verdenking eosinofiele oesofagitis kunnen via een verwijzing terecht op het tertiaire spreekuur. 

Second opinion 
Aanvragen voor een second opinion worden alleen in behandeling genomen voor bovengenoemde ziektebeelden en als alle relevante correspondentie is bijgesloten. 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Benodigde medische informatie bij verwijzing graag opnemen in verwijsbrief (en deze uploaden) of in aparte documenten uploaden met verwijsformulier.

  • Klachten waarvoor wordt verwezen

  • Huidige medicatie

  • Uitslagen van ingezette diagnostiek

  • Voorgeschiedenis

  • Indien van toepassing: relevante correspondentie

  • In geval van perioperatieve anafylaxie: OK verslag en anesthesieverslag van bewuste OK aanleveren

Na ontvangst van de verwijsbrief ontvangt de patiënt vragenlijsten met betrekking tot algemene gezondheid en allergische klachten, alsmede een afspraak voor het spreekuur met hieraan voorafgaand huidtesten en/of longfunctieonderzoek.