Nieuws

***Nieuws juli 2023***

Invriezen van eierstokweefsel voor behoud vruchtbaarheid vanaf nu vergoed

Het uitnemen, invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel is sinds vorige maand verzekerde zorg voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die een kankerdiagnose hebben waarbij snel een behandeling nodig is. Tot dusver werd deze ingreep niet vergoed, omdat onduidelijkheid bestond over de effectiviteit en veiligheid. Maar wereldwijd onderzoek onder 568 vrouwen leverde nieuw bewijs, waarop Zorginstituut Nederland oordeelde dat deze zorg in het basispakket van de zorgverzekering hoort. Amsterdam UMC biedt deze behandeling al sinds eind vorig jaar aan.Kankerbehandeling is steeds vaker succesvol en de meeste vrouwen in de vruchtbare levensfase overleven. Door behandeling met chemo- en/of radiotherapie kan ernstige schade aan de eierstokken optreden. In die situaties kan het invriezen en de latere transplantatie van het eierstokweefsel de kans op zwangerschap en genetisch eigen kinderen vergroten.Snel starten met de behandelingIn Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 100 tot 150 vrouwen die zo snel mogelijk met hun kankerbehandeling moeten starten. Het internationale onderzoek onder 568 vrouwen toonde aan dat 28 procent van hen na hun eierstokweefseltransplantatie alsnog zwanger werd en 1 of meer gezonde kinderen kreeg.Gynaecoloog Mariëtte Goddijn vindt het zeer hoopvol nieuws voor vrouwen dat deze behandeling nu verzekerde zorg is: “Als je jong bent, de diagnose kanker krijgt en een kinderwens hebt, komt er in korte tijd veel op je af. Deze behandeling maakt de kans groter dat vrouwen na de kankerbehandeling toch zwanger kunnen worden.”VoorwaardenEr is wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vergoeding van eierstokweefseltransplantatie, om ervoor te zorgen dat de behandeling passend wordt aangeboden en geleverd. Zo wordt eierstokweefsel alleen ingevroren bij een hoog risico op onvruchtbaarheid bij de komende kankerbehandeling. En na de behandeling vindt terugplaatsing alleen plaats als de vrouw een actuele kinderwens heeft, maar onvruchtbaar is.Zorgvuldige procedureUitname, invriezen en terugplaatsen van eierstokweefsel moet zeer zorgvuldig en gecontroleerd gebeuren om de kwaliteit van het weefsel te kunnen behouden. De procedure wordt om die reden alleen in gespecialiseerde centra aangeboden en uitgevoerd volgens internationale richtlijnen. Amsterdam UMC is een van deze centra.Meer weten?Wil je meer weten over deze behandeling? Of heb je patiënten die wellicht hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.