Nieuws

Nieuwsbrief September 2022 extra informatie

Volgende stap in concentratie zorg Amsterdam UMC

Amsterdam UMC wil in november 2022 een volgende stap zetten in de concentratie van zorg voor specifieke patiëntengroepen. MKA, KNO/hoofd-halschirurgie, en de mammazorg gaan naar locatie VUmc. De behandeling van bewegingsstoornissen en de electieve neurochirurgie gaan naar locatie AMC.

Aan de verhuisplannen wordt nu de laatste hand gelegd, waarbij de verschillende adviesorganen nog hun advies kunnen uitbrengen.

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) Locatie VUmc wordt de hoofdlocatie van de MKA. Dit betekent dat de klinische en poliklinische zorg voor volwassenen naar locatie VUmc gaat. De kinder-OK’s, de (poli)klinische kinderzorg en trauma blijven op locatie AMC.

KNO/Hoofd-halschirurgie Ook KNO/hoofd-halschirurgie wordt grotendeels geconcentreerd op locatie VUmc. Hier komt de klinische en poliklinische volwassen zorg, de poliklinische kinderzorg en de spoedeisende hulp aan bekende patiënten. De klinische kinderzorg en spoedeisende hulp blijven op locatie AMC.

Audiologie De audiologische volwassen- en -kinderzorg komt op een later moment op locatie VUmc: vanwege de bouw van het Audiologisch Centrum op locatie VUmc wijkt Audiologie vanaf januari 2023 tijdelijk uit naar locatie AMC.

Mammazorg De mammazorg wordt geconcentreerd op locatie VUmc. Deze stap past in het locatieprofiel van VUmc als topcentrum voor oncologische zorg. Radiotherapie en nucleaire geneeskunde zullen op meerdere locaties blijven. De samenwerking in de regio met het Flevo Ziekenhuis blijft bestaan. De samenwerking in dit netwerk zorgt ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg.

Bewegingsstoornissen Met de verschuiving in november ontstaat op locatie AMC het ‘Amsterdam UMC Parkinson en Bewegingsstoornissencentrum’. Hier zullen patiënten worden gezien met relatief frequent voorkomende bewegingsstoornissen (zoals de ziekte van Parkinson en essentiële tremor) en ook de meer zeldzame bewegingsstoornissen.

Electieve neurochirurgie In het eindplaatje zal er één specialistisch Neurocentrum Amsterdam UMC zijn met concentratie van zorg op twee locaties. De concentratie van de electieve neurochirurgie in november 2022 op locatie AMC is een eerste stap in dit proces. Dit betreft de (poli-)klinische WBMV-neurochirurgische zorg. Glioomchirurgie en epilepsiechirurgie blijft op locatie VUmc, incl. de poli’s. Ook de poliklinische zorg voor neuro-oncologische patiënten zal op locatie VUmc blijven.

Patiënten en verwijzers worden tijdig geïnformeerd over deze verschuivingen.