Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom krijg ik één medisch dossier bij Amsterdam UMC?

Amsterdam UMC is in 2018 ontstaan uit het samengaan van AMC en VUmc. Zorg is in de afgelopen jaren samengevoegd of naar een andere locatie verhuisd. Het is daardoor mogelijk dat u op een andere locatie behandeld wordt dan u eerder gewend was. Of u krijgt zorg op beide locaties. Daarom bewaren we uw gegevens in één dossier bij Amsterdam UMC. Zorgverleners hebben dan altijd actuele en volledige informatie over u en uw gezondheid. Zeker in spoedeisende situaties is het belangrijk dat zorgverleners snel bij belangrijke medische informatie kunnen. Met één dossier bij Amsterdam UMC hoeven zorgverleners van beide locaties elkaar niet apart te informeren, waardoor uw behandeling sneller verloopt. Ook hoeft u als patiënt niet meerdere keren dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens of uw medicijnen.

Hoe weet ik of ik een dossier heb bij locatie AMC of locatie VUmc, of twee aparte dossiers bij beide locaties?

Heeft u vóór 2018 een afspraak of behandeling gehad bij AMC en/of VUmc? En bent u daarna niet meer bij Amsterdam UMC geweest? Dan zijn uw gegevens nog niet opgenomen in één Amsterdam UMC dossier.

Welke gegevens worden samengevoegd?

Al uw medische gegevens worden in één Amsterdam UMC patiëntendossier samengevoegd. In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

  • gegevens over uw verzekering
  • contactpersoon in geval van nood
  • allergieën
  • medicijnen
  • bevindingen van eerdere bezoeken aan locatie AMC of locatie VUmc
  • berichten over eerdere behandelingen

Wie kan mijn gegevens bekijken?

Uw gegevens zijn alleen te bekijken door zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. Omdat uw zorgverleners op beide locaties kunnen werken, kunnen zij uw dossier straks zowel op locatie AMC als locatie VUmc bekijken.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij beschermen uw gegevens met technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo hebben medewerkers alleen toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen doen. De toegang tot uw gegevens (logging) wordt systematisch gecontroleerd.

Wat zijn de gevolgen als ik bezwaar maak?

Als u bezwaar maakt tegen het samenvoegen van uw gegevens, dan blijven de gegevens voorlopig gescheiden voor medewerkers van locatie AMC en locatie VUmc. Er is dan een kans dat uw zorgverlener in spoedgevallen belangrijke medische informatie over u mist. Dit kan de kwaliteit en de veiligheid van zorg negatief beïnvloeden. Wanneer Amsterdam UMC in de toekomst juridisch gefuseerd is, krijgt u alsnog een Amsterdam UMC dossier. AMC en VUmc zijn dan wettelijk gezien opgegaan in één Amsterdam UMC.

Kan ik bezwaar maken voor iemand anders?

In de meeste gevallen kan alleen de patiënt zelf bezwaar maken tegen het samenvoegen van dossiers. Als de patiënt minderjarig of wilsonbekwaam is, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger bezwaar maken. Dit kan ook via het online bezwaarformulier. Als de wettelijk vertegenwoordiger nog niet bekend is bij Amsterdam UMC, kan diegene een machtiging aanvragen aan de centrale balie (locatie VUmc) of bij patiëntenvoorlichting (locatie AMC).

Wat gebeurt er met de gegevens van overleden patiënten?

Ook de gegevens van overleden patiënten worden samengevoegd.

Ontvang ik een bevestiging wanneer mijn dossier is samengevoegd of gedeeld met de andere locatie?

Nee, u ontvangt geen bevestiging dat uw gegevens zijn samengevoegd. Wij voegen dossiers vanaf 5 oktober 2022 samen.

Ontvang ik een bevestiging van mijn bezwaar?

U ontvangt een bevestiging van uw bezwaar via e-mail. Het bezwaar wordt ook in uw dossier(s) vastgelegd.

Ik heb al eens bezwaar gemaakt tegen het samenvoegen van mijn dossiers. Moet ik dat nu nog een keer doen?

Als u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen van uw dossiers, dan blijven uw dossiers ook nu gescheiden. Opnieuw bezwaar maken is dan niet nodig. Wanneer Amsterdam UMC in de toekomst juridisch gefuseerd is, krijgt u alsnog een Amsterdam UMC dossier. AMC en VUmc zijn dan wettelijk gezien opgegaan in één Amsterdam UMC.

Kan ik mijn beslissing later nog aanpassen?

Het is niet mogelijk om samengevoegde patiëntendossiers later te scheiden. Wel kunt u uw bezwaar intrekken. U geeft dan op een later moment toestemming om uw dossiers samen te voegen. U kunt toestemming geven via 020 444 5200.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 020 444 5200. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur van 5 september tot 5 oktober 2022.