Elektronisch patiëntendossier

VUmc en AMC werken in Amsterdam UMC steeds intensiever samen. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Patiënten worden daarom steeds vaker op beide locaties behandeld.

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier

Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen op beide locaties over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Wij gebruiken daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van locatie VUmc en locatie AMC is een volgende belangrijke stap in onze samenwerking.Waarom één elektronisch dossier?Sinds 13 maart 2016 leggen wij in VUmc uw gegevens vast in één elektronisch patiëntendossier. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens beschikbaar.Alle gegevens in één elektronisch dossier heeft veel voordelen. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens in beide locaties, in plaats van een apart dossier per locatie. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie beschikbaar.Video: Het elektronisch patiëntendossier van VUmc en AMCWilt u weten wat het elektronisch patiëntendossier van Amsterdam UMC precies inhoudt? En wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Eén patiëntendossier voor al uw gegevens

De twee locaties van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc, werken nauw samen. Samen verlenen zij zorg aan alle patiënten van Amsterdam UMC. Deze samenwerking kan betekenen dat u misschien op een andere locatie behandeld wordt dan u voorheen gewend was. Of u wordt voor een specifiek onderzoek verwezen naar de andere locatie. Voor een goede zorgverlening is het belangrijk dat al uw gegevens bij elkaar in uw patiëntendossier staan. Wij gaan daarom werken met één patiëntendossier voor beide locaties. Uw zorgverleners hebben voortaan altijd alle actuele informatie over u en uw behandeling.   

Uw patiëntendossier

Uw gegevens bewaren wij in een elektronisch patiëntdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door zorgverleners van Amsterdam UMC die bij uw behandeling betrokken zijn. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, is uw patiëntendossier voortaan zowel op locatie VUmc als AMC voor hen beschikbaar.

Video: Het elektronisch patiëntendossier

Wilt u weten wat het elektronisch patiëntendossier van Amsterdam UMC precies inhoudt? En wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Van twee dossiers naar één

Bent u patiënt bij zowel locatie VUmc als locatie AMC? Dan heeft u op dit moment misschien twee patiëntendossiers. Wij gaan deze dossiers samenvoegen tot één compleet patiëntendossier.
Bent u patiënt bij locatie VUmc of locatie AMC? Dan kan uw zorgverlener voortaan ook uw gegevens inzien en aanvullen wanneer hij op de andere locatie werkt. Uw zorgverlener heeft dan op elk moment de beschikking over uw complete dossier met alle actuele gegevens.

Twijfel of geen toestemming

Twijfelt u over het nut van één patiëntendossier of wilt u niet dat wij op beide locaties hetzelfde dossier gebruiken? Dan kunt u via het formulier bezwaar maken tegen samenvoegen dossier locatie AMC en locatie VUmc aangegeven dat u niet wilt dat uw patiëntgegevens samengevoegd worden of opengesteld worden voor uw zorgverleners op beide locaties. Wij adviseren om het bezwaarformulier minimaal een week voor uw afspraak bij Amsterdam UMC in te dienen. Wel is het goed om te beseffen dat uw zorgverlener dan misschien niet over alle actuele gegevens over u beschikt. Heeft u nog vragen of twijfelt u? U kunt dit tijdens het consult bespreken met uw zorgverlener.

Al eerder bezwaar gemaakt

Heeft u eerder bezwaar gemaakt tegen samenvoeging van uw dossiers, dan voegen wij de dossiers nu ook niet samen.

De gegevens die over u worden opgeslagen, worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. Alleen medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Wij hebben uw toestemming nodig

Voor het samenvoegen van uw patiëntendossier(s) is uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet samengevoegd.

Waarom zou ik toestemming geven?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde relevante gegevens in uw dossier dan kan uw behandeling sneller, veiliger en zorgvuldiger verlopen. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide locaties direct toegang tot uw gegevens.

Hieronder vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier (EPD). Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:

aan de informatiebalie in het AMC of het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc. Het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc bevindt zich in de centrale hal van het polikliniekgebouw PK 0 Hal 08 en is geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Veelgestelde vragen elektronisch patiëntendossier

Al uw gegevens bewaren wij in een elektronisch patiëntdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door zorgverleners van Amsterdam UMC die bij uw behandeling betrokken zijn.

Om welke gegevens gaat het?

In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

 • verzekeringsgegevens
 • contactpersoon in geval van nood
 • allergieën
 • medicijnen
 • alle bevindingen bij eerdere bezoeken (poliklinisch en opnamen) aan locatie AMC of locatie VUmc
 • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, is uw patiëntendossier voortaan zowel op locatie VUmc als AMC voor hen beschikbaar.

Waarom willen we beide dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide locaties over dezelfde informatie beschikken. Het systeem werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in locatie AMC en locatie VUmc.

Samenvoeging patiëntendossiers

Bent u patiënt bij zowel locatie VUmc als locatie AMC? Dan heeft u op dit moment misschien twee patiëntendossiers. Wij gaan deze dossiers samenvoegen tot één compleet patiëntendossier.
Bent u patiënt bij locatie VUmc of locatie AMC? Dan kan uw zorgverlener voortaan ook uw gegevens inzien en aanvullen wanneer hij op de andere locatie werkt. Uw zorgverlener heeft dan op elk moment de beschikking over uw complete dossier met alle actuele gegevens.

Wat gebeurt er met mijn patiëntendossier(s)?

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in locatie VUmc

U heeft al een dossier of voor u wordt een patiëntendossier aangemaakt. Dit dossier wordt ook beschikbaar voor zorgverleners van locatie AMC. Dit betekent dat medewerkers van locatie AMC die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in locatie AMC

U heeft al een dossier of voor u wordt een patiëntendossier aangemaakt. Dit dossier wordt ook beschikbaar voor zorgverleners van locatie VUmc. Dit betekent dat medewerkers van locatie VUmc die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben patiënt in het AMC én in VUmc (geweest)

Op dit moment heeft u twee dossiers: een AMC-dossier én een VUmc-dossier. Wij voegen de gegevens van beide locaties samen tot één patiëntendossier. Heeft u ons eerder toestemming gegeven uw dossiers samen te voegen, dan heeft u al één patiëntendossier voor beide locaties.

Waarom is die samenvoeging belangrijk?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde gegevens in het dossier, dan heeft hij altijd de beschikking over alle actuele gegevens. Ook hoeft een patiënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide locaties direct toegang tot alle actuele patiëntgegevens.

Ik wil niet dat mijn dossiers worden samengevoegd

Twijfelt u over het nut van één patiëntendossier of wilt u niet dat wij op beide locaties hetzelfde dossier gebruiken? Dan kunt u via het formulier bezwaar maken tegen samenvoegen dossier locatie AMC en locatie VUmc. aangeven dat u niet wilt dat uw patiëntgegevens samengevoegd worden of opengesteld worden voor uw zorgverleners op beide locaties. Wij adviseren om het bezwaarformulier minimaal een week voor uw afspraak bij Amsterdam UMC in te dienen. Wel is het goed om te beseffen dat uw zorgverlener dan misschien niet over alle actuele gegevens over u beschikt. Heeft u nog vragen of twijfelt u? U kunt dit tijdens het consult bespreken met uw zorgverlener.

Ik heb al eerder bezwaar gemaakt

Heeft u eerder bezwaar gemaakt tegen samenvoeging van uw dossiers, dan voegen wij uw dossiers niet samen.

Toestemming voor delen medische gegevens buiten Amsterdam UMC

Uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners houden een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over u bij. Dat is nodig voor een goede behandeling. Als u naast Amsterdam UMC ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen. Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig.

Waar geef ik toestemming voor?

Met uw toestemming zal Amsterdam UMC bekend maken welke medische gegevens beschikbaar zijn binnen Amsterdam UMC. De behandelaar buiten Amsterdam UMC met een behandelrelatie ontvangt een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw contactmomenten. Van de behandelaar buiten Amsterdam UMC wordt verwacht dat hij/zij bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en kan overnemen in zijn eigen dossier.

Indien u geen toestemming geeft zullen uw gegevens niet beschikbaar gesteld worden via het uitwisselingssysteem, maar kunnen uw gegevens door u of uw externe behandelaren via reguliere kanalen opgevraagd worden.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. De consequenties van het intrekken vindt u onder de veelgestelde vragen.

U kunt toestemming geven of intrekken:

 • online via Mijn Dossier
 • bij een baliemedewerker

Uw toestemming heeft geen einddatum. Na 5 jaar krijgt u een herinnering en de vraag of deze toestemming door u nog gewenst is.

Waarom zou ik mijn medische gegevens digitaal beschikbaar stellen?

 • Uw zorgverlener buiten Amsterdam UMC kan de gegevens die voor uw behandeling van belang zijn direct inzien;
 • Onderzoeken die al uitgevoerd zijn hoeven meestal niet opnieuw te worden uitgevoerd omdat de resultaten hiervan al beschikbaar zijn.

Om welke medische gegevens gaat het?

De zorgverlener buiten Amsterdam UMC krijgt toegang tot het volledige dossier, behalve gegevens van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica.

U kunt hierbij denken aan:

 • Uw naam, leeftijd, adres en burgerservicenummer (BSN)
 • Algemene gegevens over uw gezondheid
 • Een overzicht van uw medische problemen, aandoeningen en behandelingen
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen
 • Informatie over eventuele allergieën
 • Uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Het is niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten.

Met welke zorginstellingen kunnen mijn medische gegevens digitaal worden uitgewisseld?

Uw toestemming geldt voor alle behandelend zorgverleners in Nederland. In de praktijk zijn echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Hier wordt hard aan gewerkt. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland digitaal te kunnen uitwisselen. Met de volgende instellingen is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk, het is niet mogelijk om bepaalde instellingen uit te sluiten in uw toestemming:

 • Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc)
 • OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
 • Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp en Haarlem)
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • St. Jansdal, Harderwijk
 • Radboud UMC, Nijmegen
 • UMCG, Groningen
 • Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
 • St. Antonius Ziekenhuis

Indien de zorginstelling waar u onder behandeling bent nog niet is aangesloten zal de uitwisseling op andere wijze plaats moeten vinden. Mogelijk kunt u zelf wel enkele gegevens digitaal delen via Mijn Dossier. U kunt daar hier meer informatie over vinden.

Het is niet mogelijk om bepaalde ziekenhuizen uit te sluiten. Uw toestemming geldt voor alle aangesloten zorginstellingen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot de patiëntengegevens in het elektronisch patiëntendossier via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Controle op inzage

Met de ziekenhuizen waarmee we digitaal gegevens kunnen uitwisselen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en over hoe er toegang kan worden verkregen tot de informatie. Een zorgverlener moet een actuele behandelrelatie met u hebben om het interne en externe dossier te kunnen raadplegen en bepaalt vervolgens zelf welke gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling buiten Amsterdam UMC. Amsterdam UMC controleert actief op inzage in uw dossier. In een zgn. logbestand wordt geregistreerd wie, wanneer toegang heeft gehad tot gegevens in het patiëntendossier. Een patiënt heeft het recht om het logbestand van zijn dossier in te kunnen zien.

Vermoed u dat er onrechtmatig inzage in uw dossier is geweest, meldt dit dan bij de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens kunt u vinden in het privacy statement op de website.

Vragen?

U kunt eventuele vragen altijd online stellen via Mijn Dossier of per mail aan patientenloket@amsterdamumc.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur). 

Ik wil mijn toestemming intrekken, wat zijn hiervan de gevolgen?

Indien u uw verleende toestemming wilt intrekken kunt u hiervoor een baliemedewerker benaderen of een verzoek indienen via Mijn Dossier. Wel is het goed om te beseffen dat:

 • Reeds gedeelde gegevens zijn mogelijk door een van uw behandelaren overgenomen en opgeslagen in een EPD buiten Amsterdam UMC. Dit doen zij, en hiervoor zijn zorgverleners bij wet verplicht, om te kunnen onderbouwen op basis van welke gegevens keuzes in uw behandeling zijn gemaakt. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel kunt u in de andere zorginstelling een verzoek voor vernietiging aanvragen.
 • Bedenk dat uw behandelaren buiten Amsterdam UMC niet langer digitaal een actueel overzicht van uw gezondheid kunnen opvragen.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de baliemedewerker nakijken of u toestemming hebt gegeven. Ook kunt u dit zelf inzien via Mijn Dossier. 

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

Hierover leest u meer in de Algemene voorwaarden van Mijn Dossier.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens?

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Ik word behandeld in een nog niet aangesloten zorginstelling of een zorginstelling in het buitenland. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem, kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere reguliere kanalen. Hiervoor wordt eveneens uw toestemming gevraagd.