Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een hartonderzoek bij u verricht moet worden. Dit is een onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier. Dit onderzoek bestaat uit twee delen, een rust- en inspanningsonderzoek, en vindt op twee verschillende dagen plaats.Het rustonderzoek duurt ongeveer 2 uur, inclusief inwerktijd van de radioactieve stof. Het inspanningsonderzoek duurt ongeveer 2,5 uur, inclusief inwerktijd van de radioactieve stof.

Rustonderzoek

Voorbereiding

 • Als u zwanger bent, dit vermoedt of borstvoeding geeft, dient u dit aan uw behandelend arts te melden.
 • Tot vier uur vóór het onderzoek kunt u een licht ontbijt gebruiken (beschuit of cracker met zoet beleg).
 • U kunt uw medicijnen, indien van toepassing, blijven gebruiken.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om een lijst van uw medicijnen mee te nemen.
 • Wilt u de dag van het onderzoek geen bodylotion gebruiken? Anders plakken de ECG-stickers niet goed.
 • Na de injectie is het belangrijk dat u iets vettigs gaat eten en voldoende drinkt. Dit kunt van huis meenemen of in het ziekenhuis kopen. Dit is ter bevordering van de kwaliteit van het onderzoek.

Het maken van de scan

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Via dit infuus wordt een radioactieve stof toegediend. Deze stof geeft geen bijwerkingen.

Na de injectie kunt u plaatsnemen in de wachtkamer of u kunt de afdeling even verlaten. U krijgt chocolade aangeboden, dit moet u direct na de injectie opeten en u moet minimaal vier bekers water, koffie, thee of iets anders drinken. Verder moet u iets vettigs eten, dit is om de kwaliteit van de scan te bevorderen. Ongeveer een uur na de injectie wordt de scan gemaakt.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. U wordt op het ECG aangesloten, zodat tijdens de scan ook uw hartslag wordt geregistreerd. De camera wordt vlak boven u geplaatst en tijdens de scan draait de camera om u heen. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens de scan. Een geringe verschuiving kan problemen veroorzaken bij het beoordelen van de scan.

Inspanningsonderzoek

Voorbereiding

 • Vanaf 12.00 uur ’s middags de dag vóór het onderzoek mag u geen koffie, thee, cola, banaan, chocolade of andere cafeïnehoudende voedingsmiddelen nuttigen. Andere voedingsmiddelen mag u wel nemen.
 • In overleg met uw behandelend arts moet u eventueel het gebruik van uw medicijnen staken. Zo niet, dan moet u uw medicijnen blijven gebruiken.
 • Tot vier uur vóór het onderzoek kunt u een licht ontbijt gebruiken (beschuit of cracker met zoet beleg).
 • Wilt u de dag van het onderzoek geen bodylotion gebruiken? Anders plakken de ECG-stickers niet goed.
 • Na de injectie is het belangrijk dat u iets vettigs gaat eten en voldoende drinkt. Dit kunt van huis meenemen of in het ziekenhuis kopen. Dit is ter bevordering van de kwaliteit van het onderzoek.
 • Wij adviseren u om gemakkelijk zittende (sport)kleding en gemakkelijk zittende schoenen aan te trekken.

Het maken van de scan

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een infuus in de arm. Via dit infuus wordt een radioactieve stof toegediend. Deze stof geeft geen bijwerkingen.

U neemt plaats op de fiets en u wordt aangesloten op het ECG en de bloeddrukband. Zodra de arts aanwezig is begint u met fiets. Eerst met een lage weerstand, maar om de paar minuten wordt de weerstand verhoogd totdat u de vooraf bepaalde inspanning heeft gehaald. Wanneer u de maximale inspanning heeft gehaald, wordt de radioactieve stof toegediend en moet u nog één minuut blijven fietsen.

Na de injectie kunt u plaatsnemen in de wachtkamer of u kunt de afdeling even verlaten. U krijgt chocolade aangeboden, dit moet u direct na de injectie opeten en u moet minimaal vier bekers water, koffie, thee of iets anders drinken. Verder moet u iets vettigs eten, dit is om de kwaliteit van de scan te bevorderen. Ongeveer een uur na de injectie wordt de scan gemaakt.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. U wordt op het ECG aangesloten, zodat tijdens de scan ook uw hartslag wordt geregistreerd. De camera wordt vlak boven u geplaatst en tijdens de scan draait de camera om u heen. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens de scan. Een geringe verschuiving kan problemen veroorzaken bij het beoordelen van de scan.

U kunt direct na het onderzoek weer doen wat u gewend bent. De meeste stoffen verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer te drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit het lichaam gespoeld. Het is gewenst dat heren zittend plassen.

Uitslag

De foto's moeten eerst op de computer worden bewerkt voordat ze door een arts van de afdeling kunnen worden beoordeeld. De arts maakt een verslag van het onderzoek en stuurt dit naar uw behandelend arts, die u de uitslag geeft.

Belangrijk

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. De stoffen worden speciaal voor u klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar. De afspraken zijn voor

ieder onderzoek weer anders daarom luistert het schema erg nauw. Omdat het onderzoek kostbaar is stellen wij het op prijs dat u ons tijdig op de hoogte stelt indien u verhinderd bent.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 16.00 uur, telefoon (020) 444 2874.

Voor medische vragen moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Alle folders kunt u opvragen via de poli van uw behandelend arts of via onze website www.amsterdamumc.nl , locatie VUmc. Ga naar alle specialismen/centra, daar kiest u voor Radiologie en nucleaire geneeskunde. Onder Patiënteninformatie radiologie en nucleaire geneeskunde staan alle folders.

Informatie over radioactiviteit en straling

Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kunstmatige straling voor uiteenlopende toepassingen, zoals medische onderzoeken. In grote hoeveelheden kan straling schadelijk zijn. De hoeveelheid die u krijgt toegediend tijdens dit onderzoek is echter zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen voor u verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die u krijgt bij een röntgenonderzoek. De toegediende stof heeft geen bijwerkingen en na enkele uren is de meeste straling al weer verdwenen. Familie of vrienden lopen geen extra risico en kunnen u veilig begeleiden. Houd wel rekening met zwangere vrouwen en kleine kinderen. We raden het zeer af om zwangere vrouwen en/of kinderen mee te nemen naar het onderzoek. De arts of laborant die u begeleidt kan u daar meer over vertellen.

Zwangerschap en borstvoeding

Ongeboren baby’s zijn veel gevoeliger voor radioactieve straling dan volwassenen. Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn, dan moet u dit melden vóórdat u de injectie krijgt. Na overleg met uw behandelend arts kan besloten worden om ,in het belang van het kind, de hoeveelheid radioactiviteit aan te passen of het onderzoek uit te stellen tot na de zwangerschap.

Sommige radioactieve stoffen komen in de moedermelk terecht. Geeft u borstvoeding, dan moet u dit melden vóórdat u de injectie krijgt. Wij kunnen u dan vertellen of het nodig is om tijdelijk de borstvoeding af te kolven. De voeding is in de meeste gevallen na enkele dagen in de koelkast of vriezer gewoon te gebruiken.