Op de dagbehandeling komen kinderen met verschillende aandoeningen en specialismes. Ze komen voor onderzoeken en behandelingen die binnen een dag gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een test (allergietesten, hormoontesten, dagcurve diabetes);
  • een infuus (bijvoorbeeld bloedtransfusie);
  • een behandeling met medicijnen. Dan gaat het altijd om een behandeling die goed gecontroleerd moeten worden, of waarbij we in de gaten willen houden of uw kind de medicijnen goed verdraagt.

Soms moeten kinderen meerdere onderzoeken op andere afdelingen ondergaan dat zij bij meerdere specialisten moeten langskomen voor een consult (advies). Op momenten dat uw kind niet wordt onderzocht of niet door een specialist wordt bezocht, kunnen u en uw kind even rustig op de kamer blijven.

Omdat het dagschema strak georganiseerd is, vragen we u met klem op tijd te komen. Nadat u zich gemeld heeft, is het belangrijk dat u op de afdeling blijft. Soms loopt het dagschema wat uit, maar het kan ook gebeuren dat uw kind eerder dan verwacht aan de beurt is.


Deze kinderafdeling Emma Haven bevindt zich in het Emma Kinderziekenhuis, bouwdeel H8, Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 - 566 5857

Meer informatie over het Emma Kinderziekenhuis

De Emma Dagbehandeling kinderverpleegafdeling bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in bouwdeel H op de achtste verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Steek het plein over en sla linksaf. U vindt de liften van bouwdeel H aan uw rechterhand. Neem de lift naar de achtste verdieping en meld u bij de balie.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Content
Niet van toepassing.

Het is prettig om te weten wat u kunt verwachten tijdens het verblijf van uw kind in Amsterdam UMC. Lees meer over uw opname en de behandeling.

Tijdens uw opname (Emma Kinderziekenhuis)

Voordat uw kind naar huis gaat heeft hij of zij een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt hoe de opname is verlopen, het vertrek, de nazorg en fr vragen. Lees meer over naar huis gaan en nazorg na een opname of verblijf.

Naar huis na opname (Emma Kinderziekenhuis)

Content

Gerelateerd