In het Emma Kinderziekenhuis werken we met een team van hulpverleners om u en uw kind zo goed mogelijke zorg rondom sikkelziekte aan te bieden. Ons uitgangspuntis dat u en uw kind zo goed en gewoon mogelijk kunnen leven met deze aandoening. Het team begeleidt u in het ermee omgaan en hoe u dit op de beste manier kunt doen in het dagelijkse leven

    Lees meer in de folder Informatie voor ouders die een kind met sikkelcelziekte hebben