eroepsastma of door het werk verergerend astma wordt vaak niet voldoende onderkend, terwijl dit vermeden kan worden door vroege herkenning en goede diagnostiek en inzetten op vermijden van de betreffende prikkels. Er zijn heel veel verschillende stoffen bekend en beschreven die werkgerelateerd astma veroorzaken.

Klachten

Klachten zijn vaak gelijk aan de klachten bij astma dat niet door het werk wordt veroorzaakt en zijn hoest, kortademigheid, piepende ademhaling, slijmvorming en beklemmend gevoel op de borst.

Vaak worden de klachten op het werk erger en zijn dan minder na een dag niet werken of in vakanties/weekenden. De klachten kunnen steeds sneller na start van het werken beginnen.

Oorzaak

  • Allergie: dit kan gaan om een allergeen dat voornamelijk op het werk te vinden is, zoals bij bakkersastma met allergie voor tarwemeel, maar ook blootstelling aan bekende allergenen, zoals dieren of huisstofmijt. Voorbeelden hiervan zijn: bakkersastma, pollenallergie bij landbouwers, latex allergie bij medewerkers in de zorg, allergie voor dieren bij dierverzorgers.
  • Prikkelende stoffen: langdurige blootstelling aan een lage dosering van een prikkelende stof kan astma veroorzaken. Voorbeelden zijn: schoonmaakmiddelen, uitlaatgassen, rook.
  • Ook kan een eenmalige hoge blootstelling aan een prikkelende stof de oorzaak zijn van acuut ontstaan astma. Voorbeelden zijn: rook bij een brand of blootstelling aan chloordampen.

Diagnose

De diagnose kan lastig zijn omdat de klachten minder/afwezig zijn bij onderzoek in het ziekenhuis. Een dagboek om een klachtenpatroon in beeld te brengen kan behulpzaam zijn. Verder is het mogelijk om een draagbare piekflowmeter of spirometer mee te nemen naar het werk om te beoordelen of de longfunctie varieert gedurende een werkdag.

Soms is een werkbezoek nodig om in kaart te brengen welke stoffen de oorzaak zouden kunnen zijn.

Op www.werklongencheck.nl kunt u zelf erachter komen of uw werkplek misschien invloed heeft op uw luchtwegen en welke acties u vervolgens kunt nemen.

Voor klachten die mogelijk in verband staan met uw werk kunt u vertrouwelijk terecht bij de bedrijfsarts. Ook zonder ziekmelding. De bedrijfsarts kan adviseren over het verminderen van blootstelling aan schadelijke stoffen en begeleidt re-integratie naar aangepast of ander werk. U kunt uw klachten natuurlijk ook bespreken met uw eigen huisarts of specialist.

Behandeling

Belangrijkste is het stoppen of verminderen van de blootstelling aan de stoffen die astmaklachten veroorzaken. Dit kan door verbetering van ventilatie, technische aanpassingen of afzuiging. Soms is zelfs omscholing nodig al wordt dit zoveel mogelijk vermeden door het invoeren van aanpassingen.

Daarnaast is het belangrijk dat het astma met (inhalatie) medicijnen optimaal behandeld wordt.

Bronnen

www.longfonds.nl

www.werklongencheck.nl

https://www.nkal.nl/

https://nvab-online.nl/astma-en-copd