Deze folder geeft informatie over de gang van zaken op de afdeling Emma Fauna.

De afdeling

De afdeling Emma Fauna bevindt zich in het bouwdeel F op de 8ste verdieping.

U kunt de afdeling telefonisch bereiken via nummer: 020-5663167.

Op de afdeling Emma Fauna worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar verpleegd. Op deze afdeling liggen kinderen die behandeld worden voor een oncologische aandoening als shared care van het Prinses Maxima Centrum of voor de hematologie, immunologie, infectieziekten, urologie en nefrologie.

Uw kind wordt behandeld en verzorgd door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Ook andere hulpverleners zoals de diëtiste en pedagogische medewerker zijn betrokken. Alle hulpverleners beschikken over de kennis en ervaring om ontwikkelingsgerichte zorg te bieden. Hiermee wordt voldaan aan de lichamelijke en emotionele behoeften van uw kind. Het streven is dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde hulpverleners wordt verzorgd. Ieder kind wordt beschermd tegen overbodige handelingen en onderzoeken. Maatregelen worden genomen om pijn, ander lichamelijk ongemak en stress te voorkomen of te verminderen.

ZorgPunt app

In de ZorgPunt app kunt u veel informatie vinden over onze afdeling, het Emma Kinderziekenhuis en Amsterdam UMC, locatie AMC.

U kunt de app gratis downloaden via;

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40 android-app-on-google-play

Ouderparticipatie

U wordt zoveel mogelijk bij de zorg van uw kind betrokken. Wij stemmen de zorg zoveel mogelijk op u en uw kind af. U krijgt van ons de ondersteuning die u nodig heeft. Eventueel kunnen we u verpleegkundige handelingen aanleren.

Voeding

We bieden uw kind zoveel mogelijk de maaltijden, zoals u die thuis gewend bent.

Voor elke maaltijd krijgt u een aantal keuzes. U kunt dan zelf aangeven wat uw kind wil eten.

De voedingsassistente komt meerdere malen per dag langs met drinken en tussendoortjes.

Voor ouders wordt er ’s ochtends een ontbijt geserveerd.

Ook kunt u terecht bij Restaurant Smaak op de G-toren.

Hygiëne

Een goede hygiëne hoort bij de dagelijkse zorg voor kinderen en zeker in het ziekenhuis. Daarom willen wij dat iedereen goed zijn handen wast en de handen met alcohol reinigt voor en na bezoek aan het kind. Als uw kind in aplasie is, vragen wij u vóór het handen wassen uw handsieraden te verwijderen. Wilt u met ons overleggen wanneer u last heeft van besmettelijke aandoeningen zoals verkoudheid, diarree, koortslip of als u (dit geldt ook voor ander bezoek)

Voor een aantal patiënten op deze afdeling is contact met kinderziektes zoals waterpokken een groot risico. Daarom is het van belang dat kinderen die op bezoek komen, niet onlangs contact hebben gehad met kinderziektes. Let op: waterpokken zijn al besmettelijk voordat de blaasjes zichtbaar zijn. Wij vragen u dit goed in de gaten te houden en als u het niet zeker weet het bezoek te weren.

Patiënt en veiligheid

Om de veiligheid van uw kind te vergroten krijgt uw kind bij opname op de afdeling een polsbandje om met daarop de naam en geboortedatum. Er zal soms extra gevraagd worden naar de naam en geboortedatum, voordat wij een handeling verrichten bij uw kind. Dit om ervoor te zorgen dat de juiste handeling bij het juiste kind wordt uitgevoerd.

Voor het toedienen van de medicatie of transfusies wordt het polsbandje gescand.

Wanneer u bij het bed van uw kind wegloopt, zorgt u er dan voor dat de bedhekken voldoende omhoog staan.

In het kader van de veiligheid zijn de toegangsdeuren van de afdeling binnen afgesproken tijden afgesloten met een badgedeur. Deze deuren zijn te openen met een gastenbadge en krijgt u bij de opname uitgereikt.

Rooming-in

Eén ouder* heeft de mogelijkheid om te blijven overnachten. U slaapt naast uw kind op een bedbank. Naast Amsterdam UMC, locatie AMC staat het Ronald McDonald Huis waar ouder(s) en eventueel broers en zussen kunnen logeren. In de folder over het Ronald McDonald Huis staat meer uitleg.

Bezoektijden

U kunt gedurende de hele dag aanwezig zijn. Er zijn geen vaste bezoektijden voor familie en vrienden. Het ontvangen van bezoek hangt af van de situatie van uw kind. Belangrijk is dat er rust en veiligheid voor de kinderen is. Ga, als het te druk is voor u of andere kinderen, desnoods ergens anders zitten met het bezoek.

Social media

Vele kinderen en/of ouders maken gebruik van social media, om familie en vrienden te informeren over hoe het gaat. Dit is een heel bruikbaar medium, maar wij willen u vragen om het personeel van de afdeling niet bij naam te noemen en ook geen foto’s van het personeel te plaatsen

Ondersteuning

Pedagogisch zorg

Op de afdeling werken pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren uw kind in zijn/haar ontwikkeling. Door begeleiding richten ze zich op het voorkomen van problemen als gevolg van ziekte en behandeling en geven voorlichting over onderzoeken.

Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werkers zijn aanwezig voor ondersteuning en adviezen aan ouders met een ziek kind.

Emma Infotheek

Voor meer informatie over de ziekte van uw kind zijn er diverse folders, adressen, websites en boeken in de Emma Infotheek (G8-180).

Eten van thuis

Door u zelf meegebrachte etenswaren kunt u, voorzien van naam en datum op de verpakking, in de koelkast in de ouderkeuken bewaren. Er is een magnetron, oven en grill aanwezig. Voor ouders staat er op de gang een koffieautomaat, waar u en het bezoek koffie en thee kunt halen.

Bloemen en planten

Op de afdeling mogen wel bloemen maar geen planten staan, vanwege bacteriën in potaarde en de oasis. Op de kamers met omgekeerde of beschermende isolatie mogen geen bloemen en geen planten aanwezig zijn.

Medicijnen

In het ziekenhuis krijgt uw kind de benodigde medicijnen. De recepten worden tijdens de opname gefaxt naar de Poliklinische Apotheek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze levert de hoeveelheid medicatie af in overleg met u. Als uw kind voor een dagbehandeling komt, dient u zelf de medicatie mee te nemen en te geven aan uw kind.

U kunt herhaalrecepten voor uw kind aanvragen via Mijn Dossier.

Uw kind gaat naar huis

Heeft u thuis nog vragen (bijvoorbeeld over medicijnen en afspraken) dan kunt u binnen 24 uur na ontslag met de afdeling bellen. Telefoon afdeling Emma Fauna: 020-5663167.

Als u thuis nog vragen heeft voor een arts, kunt u bellen met het secretariaat van Emma Fauna deze is bereikbaar van ma-vr van 8.30 tot 17.00 : 020-5663050.

Deze informatie staat ook beschreven op het afsprakenformulier

Voor de kinderen met een oncologische aandoening is er contact met de hoofdbehandelaar van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Eventuele vervolgopname

Een dag voor ontslag krijgt u van de secretaresse alle afspraken en informatie voor eventuele volgende opname. Het is belangrijk dat u bij de volgende opname op de tijd die is aangegeven in de brief op de afdeling arriveert. U meldt zich dan bij de afdelingssecretaresse en zij helpt u verder.

Tot slot

In het belang van de kinderen vragen wij u rekening te houden met elkaar. Denk daarbij aan bezoek, telefoneren en de Ipad

Met uw eventuele vragen kunt u altijd terecht bij een verpleegkundige.

Wij wensen u en uw kind een goed verblijf op onze afdeling.

* Overal waar sprake is van “ouders” bedoelen we ook “verzorgers”.