Betrokkenheid van familie/naasten in het ziekenhuis

U heeft deze informatiefolder gekregen omdat uw naaste binnenkort wordt opgenomen op verpleegafdeling G5 Noord Orthopedie, Sportgeneeskunde en Plastische chirurgie van Amsterdam UMC, locatie AMC. Op G5 Noord bestaat de mogelijkheid om als familie of naasten van de patiënt betrokken te zijn tijdens de ziekenhuisopname. Deze betrokkenheid wordt familieparticipatie genoemd en heeft als doel om de patiënt en u goed voor te bereiden op het ontslag. Zo wordt de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk minder groot. Daarnaast hebben dergelijke vertrouwde personen een positief effectief op het herstel van de patiënt. Het geeft de (kwetsbare) patiënt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op problemen (ontstaan door eventuele verwardheid) kleiner.

Hoe familieparticipatie er uit gaat zien, is afhankelijk van de wensen en situatie van u en van de patiënt.

Wat kunt u doen?

Medische zorg wordt verleend door het zorgpersoneel. Buiten deze zorg zijn er andere mogelijkheden waarbij u ondersteuning kunt bieden. U kunt hierbij denken aan de volgende activiteiten:

  • Aanwezig zijn bij het opnamegesprek en gesprek(ken) met de arts.
  • Helpen bij het eten, de lichamelijke zorg (aan-/uitkleden, tandenpoetsen, haren kammen, bril, gehoorapparaat) en extra aanmoedigen om te bewegen.
  • Helpen om de gewoontes van thuis zoveel mogelijk vast te houden en zorgen voor ontspanning (spelletje, boek/krant lezen, muziek luisteren). Zo kan het helpen om vertrouwde spullen (zoals foto’s, muziek, boeken) mee te nemen van huis. Ook kunnen geruststelling, een luisterend oor, troost en afleiding bijdragen aan een vertrouwd gevoel.

Samenwerkingsafspraken met de verpleegkundigen

Tijdens de ziekenhuisopname maakt de verpleegkundige samen met u en de patiënt afspraken over wat de mogelijkheden zijn tot ondersteuning in de zorg. Indien een behandeling plaatsvindt, kan het zijn dat artsen en/of verpleegkundigen u vragen om de kamer even te verlaten. Patiëntgebonden informatie wordt alleen gedeeld met de contactpersoon.

Heeft u vragen over afspraken die gemaakt zijn of over de activiteiten waarbij u kunt helpen? Overleg dan met een van de verpleegkundigen. Zij kunnen u verder helpen.

Bezoektijden en parkeergelegenheid

Bezoek is welkom op de verpleegafdeling tussen 10:00-21:00 uur. Maximaal 2 volwassen en 2 kinderen onder de 13 jaar (onder begeleiding van een volwassene) tegelijk. Hier valt ook de naaste onder die er de hele dag bij is. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met de afdeling.
Aan bezoekers met respiratoire klachten wordt gevraagd niet te komen of een mondneusmasker te dragen.

Kijk voor het adres, de route en parkeergelegenheid op onze website: Adres, route en parkeren Amsterdam UMC

Mogelijkheid tot overnachten (rooming-in)

Verpleegafdeling G5 Noord heeft een aantal patiëntkamers waarin er de mogelijkheid is tot overnachting van naasten of familieleden (rooming-in). Rooming-in is afhankelijk van de situatie van de patiënt en de beschikbaarheid van dergelijke kamers. Bij interesse neemt u één week voor uw ziekenhuisopname contact op met verpleegafdeling G5 Noord (zie onderstaand bij contactgegevens). Indien overnachting mogelijk is, vragen wij u ondersteuning te bieden in bovengenoemde activiteiten.

Zorg goed voor uzelf

Het verzorgen van een familielid of naaste kan zowel lichamelijk als geestelijk belastend zijn. Het is goed om u zich hiervan bewust te zijn. Het op voorhand inschatten hoe u op bepaalde situaties reageert, kan lastig zijn. Wij vragen u om te overleggen met de verpleegkundige wanneer u ervaart overbelast te worden met zorgtaken of verantwoordelijkheden.

Eten en drinken

Afhankelijk van de situatie van de patiënt kunt u als rooming-in soms in aanmerking komen voor ontbijt, lunch en diner. Dit gaat in overleg met de verpleegkundige. U mag altijd zelf eten meenemen. Het is mogelijk het eten op te warmen in de magnetron en te bewaren in de koelkast (met etiket).

Gebruik van mobiele telefoon en tablet

U mag uw mobiele telefoon of tablet gebruiken. Zet deze wel op stil of de trilstand zodat andere patiënten hier geen last van hebben.

Contactgegevens

Afdeling Orthopedie, Sportgeneeskunde en Plastische Chirurgie G5 Noord T: 020-5663056.
De afdeling is 24 uur bereikbaar, echter gelieve te bellen tussen 08:00-16:00 uur.

Let op/ Please note/ Dikkat/ Uwaga/ …

In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

: ھناك معلومات مھمة بالنسبة لك في ھذا المنشور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات انتبھ

Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje

Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz?
O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.