Over de ANBI Kinderstad

Anbi-status

VUmc Kinderstad is een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sinds 1 januari 2016 zijn er nieuwe regels voor deze goede doelen. Volgens deze regels moeten een aantal gegevens op de website te vinden zijn. Wij hebben ze hieronder netjes voor u bij elkaar gezet:

Naam:

Stichting VUmc Kinderstad
Kortweg: VUmc Kinderstad

RSIN nummer:

8084.19.535

Contactgegevens:

De Boelelaan 1117 ZH9F
1081 HV Amsterdam
020-4445000
KvK: 34109764

Bestuurssamenstelling:

De bestuurssamenstelling van VUmc Kinderstad vindt u in het laatst gepubliceerde bestuursverslag.

Beloningsbeleid

VUmc Kinderstad heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstelling

De officiële formulering van de doelstelling vindt u in het laatste gepubliceerde bestuursverslag

Kort samengevat: Stichting VUmc Kinderstad behartigt de belangen van (zieke) kinderen van VUmc te Amsterdam, met name ook middels de fysieke Kinderstad omgeving.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Ook hiervoor verwijzen we u naar het laatste gepubliceerde bestuursverslag

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van het bestuursverslag. 

Gedragscode Fondsenwerving VUmc:

VUmc Kinderstad houdt zich aan de gedragscode die het VUmc heeft opgesteld voor zijn fondsenwervende activiteiten.

Downloads

Verslagen

Beleidsplan