Achtergrond

De lichamelijke conditie van mensen met MS is in het algemeen minder goed dan van gezonde leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Vaak wordt dit toegeschreven aan de neurologische ziekteverschijnselen en verminderde fysieke activiteiten tijdens het ziekteproces bij mensen die al langer MS hebben. Uit een recente Noorse studie blijkt dat jonge mannen met een slechtere lichamelijke conditie tijdens een keuring voor militaire dienst een grotere kans hebben op het krijgen van MS.

Doel van het onderzoek

We willen uitzoeken of de lichamelijke conditie al vroeg in het ziekteproces van MS, d.w.z. kort na de definitieve diagnose, is verminderd, en waar dit precies door komt. Hiervoor testen we uw lichamelijke conditie en uw longfunctie, en bekijken we een stukje spierweefsel uit uw bovenbeen onder de microscoop. We vergelijken in dit onderzoek de lichamelijke fitheid van mensen met en zonder MS.

Wie kan meedoen?

Mensen die in de afgelopen 12 maanden van een neuroloog te horen hebben gekregen dat zij (relapsing remitting type) MS hebben, ouder zijn dan 18 jaar, en graag willen weten hoe fit zij zijn.

Wat betekent meedoen?

Meedoen aan het onderzoek betekent dat u 3 bezoeken brengt aan de polikliniek revalidatiegeneeskunde van VUmc.

Eerst bepalen we of u kunt meedoen (dag 1). De arts doet lichamelijk onderzoek om uw neurologische functies te testen. Ook vraagt de arts naar uw medische geschiedenis, uw huidige gezondheid en medicijngebruik, en vraagt zij/hij uw toestemming om uw ziektegegevens bij uw neuroloog op te vragen.

Mag u meedoen aan het onderzoek, dan komt u nog 2 keer met een tussentijd van 2 weken, naar de polikliniek. Elk bezoek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Er zal dan het volgende gebeuren:

Meetdag 1

  • Invullen vragenlijsten over huidige fysieke activiteiten, sportactiviteiten in het afgelopen jaar, en kwaliteit van slapen
  • Bepalen lichaamssamenstelling: lengte, gewicht, vetpercentage
  • Longfunctieonderzoek
  • Maximale inspanningstest op fietsergometer.

Meetdag 2

  • Bloed prikken; We nemen eenmalig 1-2 buisjes bloed bij u af. Dit bloedonderzoek is om te zien of het bloed in staat is om de ingeademde zuurstof goed op te nemen.
  • Spierweefsel uit bovenbeenspier nemen (spierbioptie). Dit is een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving. Het bovenbeen kan na afloop wat gevoelig zijn. Na de poliklinische ingreep kunt u het been direct en normaal belasten.

Afdelingen

Revalidatiegeneeskunde VUmc

Looptijd

2019 - 2022

Interesse?

Dr. Heleen Beckerman, projectleider
E-mail: h.beckerman@amsterdamumc.nl
Telefoon: 020-44 40762