Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een leverbiopsie. Bij een leverbiopsie wordt een klein stukje weefsel uit de lever weggenomen voor onderzoek. U krijgt dit onderzoek om te kijken of er in de lever schade en/of een ontsteking is. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u vragen heeft, dan kunt u die gerust stellen aan de verpleegkundige of arts.

Voorbereiding op het onderzoek

Het is belangrijk dat u de nacht voor het onderzoek nuchter bent (vanaf twaalf uur ’s nachts). Een kopje koffie of thee is toegestaan vroeg in de ochtend rond 6 uur.

Ook moet u minstens tien dagen van te voren gestopt zijn met antistollingsmedicijnen (bloedverdunners) zoals Aspirine® of Ascal®. Hiermee wordt voorkomen dat er een verhoogde kans is op een nabloeding.

Bent u allergisch voor jodium? Wilt u dit dan vóór het onderzoek melden aan de arts.

De opname

U heeft een afspraak via de polikliniek leverziekten gemaakt. Op de dag van de afspraak komt u tussen acht uur en half negen ’s morgens op de verpleegafdeling F5Noord. De verpleegkundige van de afdeling begeleidt u naar uw kamer. Daarna heeft u een kort opnamegesprek met de verpleegkundige.

Na afloop van het opnamegesprek belt de verpleegkundige met uw behandelend arts. De arts spreekt dan af hoe laat de leverbiopsie bij u zal worden uitgevoerd. Het is verstandig om vóór het onderzoek naar het toilet te gaan, omdat u na het onderzoek vier uur op bed moet blijven. Mocht u tijdens die vier uur naar het toilet moeten, dan kunt u van de po of fles gebruik maken.

Het onderzoek

De arts vraagt u om op uw rug te gaan liggen met de rechterarm achter uw hoofd. Met een echoapparaat bekijkt de arts waar hij de leverbiopsie kan uitvoeren. De arts markeert de prikplaats en ontsmet het met jodium. Als u allergisch bent voor jodium, gebruikt de arts een ander ontsmettingsmiddel. Hierna wordt de prikplaats plaatselijk verdoofd. Als de verdoving is ingewerkt maakt de arts een oppervlakkig sneetje in de huid van twee tot drie millimeter. U voelt hier geen pijn. Daarna neemt de arts met een speciale biopsienaald een heel dun stukje leverweefsel weg. Dit stukje is ongeveer 3 cm lang. Het weggenomen leverweefsel wordt op het laboratorium onderzocht door een patholoog.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de wond. U mag nu op uw rug twee uur blijven liggen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de wond gaat nabloeden. Na die twee uur mag u op uw rug een klein stukje rechtop. Nu moet u nog twee uur op bed blijven liggen.

Wanneer de verpleegkundige het aangeeft, mag u wat eten. Dit is ongeveer twee uur na de biopsie. De verpleegkundige zorgt ervoor dat er voor u een lunch wordt klaargemaakt. Tijdens de vier uur die u op bed moet doorbrengen, sluit de verpleegkundige u aan op een bloeddrukmeter. De eerste twee uur zal uw bloeddruk en pols elk kwartier gemeten worden. Dit wordt gedurende de vier uur afgebouwd totdat uw bloeddruk en pols een keer in het uur gemeten wordt. De arts geeft ook aan welke medicijnen u mag hebben bij pijn (bv. paracetamol 1000 mg zetpil). De verpleegkundige zal u deze medicijnen geven als u daar behoefte aan hebt.

Na vier uur mag u rustig aan proberen te lopen. De arts komt aan het einde van de middag bij u langs om te kijken hoe het met u gaat. Zo nodig krijgt u een afspraak mee voor de uitslag. Als alles goed is gegaan mag u naar huis.

Weer thuis

U mag de eerste paar dagen geen zwaar tilwerk doen. Ook is het verstandig om de avond na het onderzoek niet te gaan werken. Als u pijn heeft kunt u paracetamol nemen.

Tot slot

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, dan kunt u altijd bellen naar de kortverblijfafdeling 1B. Telefoonnummer 020 - 444 2210