Wij zijn er voor u

De afdeling Huisartsgeneeskunde is een van de grootste afdelingen van Amsterdam UMC. Met bijna 300 medewerkers verzorgen we een groot stuk onderwijs in de studie Geneeskunde, leiden elk jaar bijna 200 nieuwe huisartsen op, doen wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn en werken mee aan (zorg)projecten binnen en buiten de eerste lijn.

Contact

Telefoonnummer: 020 - 566 7457


Naar specialisme op vumc.nl

Zorg In onze Universitaire Huisartsenpraktijk bieden we zorg aan zo’n 5000 patiënten. Onze huisartsen bieden dezelfde zorg als andere huisartsen. Daarnaast doen ze wetenschappelijk onderzoek en leiden ze studenten en basisartsen op tot huisarts.

Academisch Netwerk Het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en huisartsen(groepen) in de regio.

Over ons De afdeling Huisartsgeneeskunde staat voor inspirerend en vernieuwend onderwijs, integer onderzoek met maatschappelijke impact en innovatieve patiëntenzorg. Continu gericht op verbinding met haar ‘regio’ en verbetering van de gezondheidszorg.

Gerelateerd